خانه / ترجمه آهنگ / ترجمه و متن آهنگ همراه با دانلود موزیک ویدیو Medellín از Madonna , Maluma

ترجمه و متن آهنگ همراه با دانلود موزیک ویدیو Medellín از Madonna , Maluma

مادام ایکس آلبوم جدید مدونا خواننده مشهور امریکایی رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت که تنها یک روز پس از انتشار پرفروش ترین آلبوم موسیقی در آمریکا و جهان شد . این ستاره بزرگ در این مجموعه نیز مانند آثار گذشته خود به سراغ سوژه های جنجالی و بحث برانگیزی مثل برابری های جنسیتی و نژادی، آزادی بیان و اندیشه، عدالت، فقر، کودکان کار، سقط جنین و آزار های جنسی زنان رفته است.

آهنگهای آلبوم درباره زنی به نام «مادام ایکس» است که با شخصیت های مختلفی در ترانه ها ظهور می کند، مبارزی آزادیخواه، مربی رقص چاچا، زنی در جستجوی عشق یا فردی با نگاهی نوستالوژیک به گذشته و دوران کودکی.

مدونا، مادام ایکس را یک مأمور مخفی توصیف می کند که در موقعیت های مختلف هویتش را تغییر می دهد تا به سایرین کمک کند چون در قبال آنها احساس مسئولیت می کند، او صدای نیازمندانی است که کسی به آنها توجهی ندارد.

 

Artist: Madonna
Album: Madame X
Released: 2019
Subtitle & translate: panornama
Genre: Pop

 متن و ترجمه آهنگ Medellín از مدونا و مالوما

[Intro: Madonna]

One, two, one, two

یک، دو، یک، دو

One, two, cha-cha-cha

یک، دو

One, two, two, one

یک، دو، دو، یک

Two, one, cha, cha-cha-cha

دو، یک

[Verso 1: Madonna & Maluma]

I took a pill and had a dream (Yo también)

من یه قرص انداختم و خوابم برد (من هم)

I went back to my 17 year

من برگشتم به زمانی که 17 سالم بود

Allowed myself to be naive (Dime)

به خودم اجازه دادم تا ساده لوح باشم (بهم بگو)

To be someone I’ve never been (Me encanta)

تا کسی باشم که هیچوقت نبودم (دوسش دارم)

I took a sip and had a dream

من یه جرعه چشیدم و خوابم برد (یکی از شهرهای کلمبیا)

And I woke up in Medellín (¿Te gusta?)

و بعد در مدلین بیدار شدم(خوشت میاد؟)

The sun was caressing my skin (Dime)

آفتاب پوستمو نوازش میکرد (بهم بگو)

Another me could now begin (Woo)

یه شکل دیگه ای از من میتونه الان شروع بشه

[Verso 2: Maluma]

Tranquila, baby, yo te apoyo

آروم باش عزیزم من کنارتم

No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo

ما مجبور نیستیم خیلی مقدمه چینی کنیم

Si quieres ser mi reina pues yo te corono

اگه تو میخوای ملکه من باشی من رو سرت تاج میذارم

Y pa’ que te sientes aquí tengo un trono

و اینجا یک تخت برای تو هست بفرما بنشین

Te gusta cabalgar, eso está claro

تو از تکیه زدن به تخت خوشت میاد کاملا مشخصه

Si sientes que voy rápido le bajo

اگه فکر میکنی دارم خیلی سریع پیش میرم سرعتمو میارم پایین

Discúlpame, yo sé que eres Madonna

ببخشید میدونم تو مدونا هستی

Pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora

اما بهت نشکن میدم این سگ چطور تو رو عاشق میکنه

(Ay-ay-ay)

[Coro: Madonna & Maluma]

Ven conmigo, let’s take a trip

باهام  بیا عزیزم، بیا یه سفری داشته باشی

Si te llevo pa’ un lugar lejano

من تو رو به یک جای دور خواهم برد

Ven conmigo, I’ll be so good for you

باهام بیا من برات خیلی خوب میشم

Te enamoro, te enamoro, mami (Ay-ay-ay)

تو عاشقم میشی، تو عاشقم میشی، مامی

Ven conmigo, let’s take a trip

باهام بیا عزیزم، بیا یه سفری داشته باشی

Dame de eso que tú estás tomando

یکم از چیزی که داری مینوشی بهم بده

Ven conmigo, I’ll be so good for you

باهام بیا، بیا یه سفری داشته باشی

(Ay-ay-ay)

[Verso 3: Madonna & Maluma]

Sipping my pain just like champagne

دردم رو مثل یک شامپاین مینوشم

Found myself dancing in the rain with you

خودمو در حالی که داشتم با تو میرقصیدم پیدا کردم

I felt so naked and alive (Show me)

حس عریان بودن و زنده بودن بهم دست داد

For once I didn’t have to hide myself (Dice)

برای یک بارم که شده مجبور نبودم خودمو قایم کنم

[Verso 4: Maluma]

Oye mamacita, ¿qué te pasa? (Dime)

هی مامان کوچولو مشکل کجاست؟( بهم بگو)

Mira que ya estamos en mi casa (Yeah)

ما در خونه من هستیم

Si siente’ que hay un viaje ahí en tu mente (Woo)

اگه در سرت فکر میکنی ما سفر کردیم

Será por el exceso de Aguardiente (Dile)

شاید  به خاطر الکلته

Pero, mami, tranquila, tú solo vacila

عزیزم آروم باش و از لحظه لذت ببر

Que estamos en Colombia, aquí hay rumba en cada esquina

ما در کلمیبا هستیم، همه جای شهر یه مهمونی بر پاست

Y si tú quieres nos vamos por Detroit (Tú sabe’)

و اگه تو بخوای میریم به Detroit

Si sé de dónde vienes pues sé pa’ donde voy

اگه بدونم اهل کجایی بعد میفهمم کجا ببرمت

[Coro: Madonna & Maluma]

Ven conmigo, let’s take a trip

باهام  بیا عزیزم، بیا یه سفری داشته باشی

Si te llevo pa’ un lugar lejano

من تو رو به یک جای دور خواهم برد

Ven conmigo, I’ll be so good for you

باهام بیا من برات خیلی خوب میشم

Te enamoro, te enamoro, mami (Ay-ay-ay)

تو عاشقم میشی، تو عاشقم میشی، مامی

Ven conmigo, let’s take a trip

باهام بیا عزیزم بیا یه سفری داشته باشی

Dame de eso que tú estás tomando

یکم از چیزی که داری مینوشی بهم بده

Ven conmigo, I’ll be so good for you (Okay)

باهام بیا، بیا یه سفری داشته باشی

[Post-Coro: Maluma & Madonna, Both]

Si te enamoro (Si me enamoras)

تو عاشق من میشی(اگه من عاشقت بشم)

En menos de un año, no, no (Hahaha)

در کمتر از یک سال، نه، نه

No’ vamo’, no’ vamo’, no vamo’ pa’ Medallo (Ay, qué rico)

ما به Medallo میریم

Si te enamoro (Si me enamoras)

تو عاشق من میشی(اگه من عاشقت بشم)

Es lo que amo, no, no

این چیزیه که من دوست دارم، نه، نه

Pue’ mami, pue’ mami, pue’ mami, nos casamos

بعدش در میامی ما ازدواج میکنیم

(Cha-cha-cha)

[Bridge: Madonna & Maluma, Both]

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, slow down, papi (Woo)

یک، دو، آرومش کن پاپی

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, cha-cha-cha

One, two, ay-ay-ay

[Verse 5: Madonna & Maluma]

We built a cartel just for love

ما یه گروه برای عشق درست کردیم

Venus was hovering above us (Oh, yeah)

ونوس داشت بالا سر ما پرواز میکرد

I took a trip, it set me free (Mi reina)

من یک سفر داشتم تا خودمو رها کنم

Forgave myself for being me (Ay-ay-ay)

خودم رو به خاطر چیزی که هستم بخشیدم

[Coro: Madonna & Maluma]

Ven conmigo, let’s take a trip

باهام  بیا، بیا یه سفری داشته باشی

Si te llevo pa’ un lugar lejano

من تو رو به یک جای دور خواهم برد

Ven conmigo, I’ll be so good for you

باهام بیا من برات خیلی خوب میشم

Te enamoro, te enamoro, mami (Ay-ay-ay)

تو عاشقم میشی، تو عاشقم میشی، مامی

Ven conmigo, let’s take a trip

باهام بیا عزیزم بیا یه سفری داشته باشی

Dame de eso que tú estás tomando

یکم از چیزی که داری مینوشی بهم بده

Ven conmigo, I’ll be so good for you

باهام بیا، بیا یه سفری داشته باشی

[Post-Coro: Maluma & Madonna, Both]

Si te enamoro (Si me enamoras)

تو عاشق من میشی(اگه من عاشقت بشم)

En menos de un año, no, no (Hahaha)

در کمتر از یک سال، نه، نه

No’ vamo’, no’ vamo’, no vamo’ pa’ Medallo (Ay, qué rico)

ما به Medallo میریم

Si te enamoro (Si me enamoras)

تو عاشق من میشی(اگه من عاشقت بشم)

Es lo que amo, no, no

این چیزیه که من دوست دارم، نه، نه

Pue’ mami, pue’ mami, pue’ mami, nos casamos

بعدش در میامی ما ازدواج میکنیم

***

دانلود موزیک ویدیو بازیرنویس چسبیده Medicine

سرور اول

سرور دوم

مطلب پیشنهادی

موزیک ویدیو با زیرنویس چسبیده  آهنگ بالا

موزیک ویدئو بالا Up از کاردی بی Cardi B با زیرنویس فارسی ، متن و ترجمه آهنگ

ترجمه و دانلود آهنگ Up از Cardi B همراه متن و زیرنویس چسبیده جدیدترین موزیک …